Bakara Suresi 21. Ayet

Örneğin: Namaz, Oruç, Zekat gibi ...

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 21. Ayet Meali

.

Bismillahirrahmanirrahim

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Ya eyyühen nasu'büdu rabbekümüllezi halekaküm vellezine min kabliküm lealleküm tettekun
Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'inize kulluk edin ki (Allah'ın) azabından korunasınız.

Sure Adı: 

Sure No: 

Kur'an-ı Kerim ' de Genel Ayet Sırası: 
28
Ayet No: 
21

Cüz: 

Kur'an-ı Kerim Sayfası: