Bakara Suresi 240. Ayet

Örneğin: Namaz, Oruç, Zekat gibi ...

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 240. Ayet Meali

.

Bismillahirrahmanirrahim

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Vellezine yüteveffevne minküm ve yezerune ezvaca, vesiyyetel li ezvacihim metaan ilel havli ğayra ihrac, fe in haracne fe la cünaha aleyküm fi ma fealne fi enfüsihinne mim ma'ruf, vallahü aziyzün hakiym
İçinizden hanımlarını geride bırakarak vefat edecek olanlar, eşleri için senesine kadar evlerinden çıkarılmaksızın kendilerine yetecek bir malı vasiyet ederler. Bununla birlikte eğer kendileri çıkarlarsa, kendi haklarında yaptıkları meşru bir hareketten dolayı size bir sorumluluk yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Sure Adı: 

Sure No: 

Kur'an-ı Kerim ' de Genel Ayet Sırası: 
247
Ayet No: 
240

Cüz: 

Kur'an-ı Kerim Sayfası: