Bakara Suresi 30. Ayet

Örneğin: Namaz, Oruç, Zekat gibi ...

Kur'an-ı Kerim Bakara Suresi 30. Ayet Meali

.

Bismillahirrahmanirrahim

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi inni cailün fil erdi halifeh, kalu e tec'alü fiha mey yüfsidü fiha ve yesfiküd dima', ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek, kale inni a'lemü ma la ta'lemun
Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. (Melekler): "A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz" dediler. (Rabb'in): "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi.

Sure Adı: 

Sure No: 

Kur'an-ı Kerim ' de Genel Ayet Sırası: 
37
Ayet No: 
30

Cüz: 

Kur'an-ı Kerim Sayfası: