Miras sözleşmesi ne demek?

Miras sözleşmesi, "miras bırakan ile karşı taraf arasında yapılan ölüme bağlı bir işlemdir" şeklinde tanımlanabilir. ... Olumlu miras sözleşmelerinde, miras bırakan mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girer.