Muvazaalı akit ne demek?

Hukuki bir ilişki kapsamında, üçüncü kişileri aldatmaya yönelik olarak, tarafların gerçek iradeleri yansıtmayan, danışıklılık üzerine kurulu, herhangi bir hüküm ya da sonuca neden olmayan, görünürdeki işlemin geçersizliğini kendi aralarında kabul ettikleri gizli anlaşmaya muvazaa adı verilir.