Ölüme bağlı tasarruflar ne demek?

ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın, ölümünden sonra gerçekleşmesini arzu ettiği hususlara ilişkin her türlü irade açıklamasını ifade eder. bu konuda ilk akla gelen örnek mirasbırakanın bir kişiyi kendisine mirasçı olarak atamasıdır. belirli bir kişi ya da kişiler lehine vasiyet alacağı yaratılması da sık görülen ...