Tenkis davası zamanaşımı ne zaman başlar?

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları; TENKİS DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.