ESMÂ-ÜL HÜSNÂLAR

A'raf Suresi 180. Ayet

Ve lillahil esmaül husna fed'uhü biha ve zerullezine yülhidune fi esmail seyüczevne ma kanu ya'melun

Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhidleri (inkârcıları) terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler.

ESMÂ-ÜL HÜSNÂ İsimlerin zikredileceği vakitler, her günün bu kısımlarından farklı birine isâbet etmektedir. Onların isâbet ettiği, günün bu kısımları da şunlardır:

 • Güneş : Pazartesi( mâ-beyn ); Salı( kuşluk) ;Çarşamba( ikindi) ; Perşembe( zevâl) ; Cuma( akşam) ; Cumartesi( öğle ); Pazar( sabah.)
 • Müşteri : Pazartesi, zevâl ; Salı, akşam ; Çarşamba, öğle ; Perşembe, sabah ; Cuma, mâ-beyn ; Cumartesi, kuşluk ; Pazar, ikindi.
 • Zühre : Pazartesi, ikindi ; Salı, zevâl ; Çarşamba, akşam ; Perşembe, öğle; Cuma, sabah ; Cumartesi, mâ-beyn ; Pazar, kuşluk.
 • Mirrîh(merih) : Pazartesi, öğle ; Salı, sabah ; Çarşamba, mâ-beyn ; Perşembe, kuşluk ; Cuma, ikindi ; Cumartesi, zevâl ; Pazar, akşam.
 • Kamer(Ay) : Pazartesi, sabah ; Salı, mâ-beyn ; Çarşamba, kuşluk ; Perşembe, ikindi ; Cuma, zevâl ; Cumartesi, akşam ; Pazar, öğle.
 • Utârid : Pazartesi, akşam ; Salı, öğle ; Çarşamba, sabah ; Perşembe, mâ-beyn ; Cuma, kuşluk ; Cumartesi, ikindi ; Pazar, zevâl.
 • Zuhal : Pazartesi, kuşluk ; Salı, ikindi ; Çarşamba, zevâl ; Perşembe, akşam ; Cuma, öğle ; Cumartesi, sabah ; Pazar, mâ-beyn.

Şerh-i Esmâ-i Hüsnâ’da belirtilen üsûle göre bu vakitlerde okunacak isimler ve adetleri şunlardır :

 • Güneş : 1. Allâh (66), 2. er-Rahmân (298), 3. er-Rahîm (386), 4. el-Melik (90), 5. es-Selâm (131), 6. el-Hâlık (731), 7. el-Bârî (204), 8. el-Bâsıt (72). 9. er-Râfi‘ (351), 10. el-Muizz (117), 11. el-Basîr (300), 12. el-Hakem (68), 13. el-Adl (104), 14. el-Gafûr (1286), 15. el-Aliyy (110), 16. el-Hafîz (998), 17. el-Mukît (550), 18. el-Celîl (73), 19. el-Bâis (573). 20. el-Muhsî (148), 21. el-Hayy (18), 22. el-Kâdir (305), 23. el- Muktedir (744), 24. el-Evvel (37), 25. el-Vâlî (47), 26. el-Afüvv (156), 27. Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm (1100), 28. el-Ganî (1060), 29. el-Mâni‘ (161), 30. en-Nûr (256), 31. el-Hâdî (20), 32. el-Bâkî (113), 33. er-Reşîd (514), 34. es-Sabûr (298).
 • Müşterî : 1. el-Kuddûs (170), 2. el-Müheymin (145), 3. el-Mütekebbir (662), 4. el-Kahhâr (306), 5. el-Alîm (150), 6. el-Kâbız (903), 7. es-Semî‘ (180), 8. el-Kebîr (231), El-Mücib (55), 10. eş-Şehîd (319), 11. el-Hamîd (62), 12. el-Mübdî (56), 13. el-Kayyûm (156), 14. es-Samed (134), 15. et-Tevvâb (409), 16. el- Muksıt (219), 17. el-Câmi‘ (114), 18. el-Bedî‘ (86).
 • Zühre : 1. el-Mü’min (136), 2. el-Gaffâr (1281), 3. el-Vehhâb (14), 4. er-Rezzâk (308), 5. el-Latîf (129), 6. eş-Şekûr (526), 7. el-Hasîb (80), 8. el-Kerîm (270), 9. er-Rakîb (312), 10. el-Mecîd (57), 11. el- Vekîl (66), 12. el-Metîn (500), 13. el-Muhyî (68), 14. el-Mâcid (48), 15. el-Berr (202), 16. el-Muğnî (1100), 17. el-Vâris (707).
 • Mirrîh : 1. el-Azîz (94), 2. el-Cebbâr (206), 3. el-Müzill (770), 4. el-Kavî (110), 5. el-Velî (46), 6. el- Mümît (490), 7. el-Vâhid (19), 8. el-Ehad (13), 9. el-Âhir (801), 9. el-Müntakim (630), 10. ed-Dârr (1001).
 • Kamer (Ay): 1. el-Mûsavvir (336), 2. el-Habîr (812), 3. el-Vâsi‘ (137), 4. el-Hakîm (78), 5. el-Vedûd (20), 6. el-Bâtın (62).
 • Utârid : 1. el-Fettâh (489), 2. el-Azîm (1020), 3. el-Muîd (124), 4. er-Raûf (286), 5. Mâlikü’l-Mülk (212).
 • Zuhal : 1. el-Hâfız (1481), 2. el-Halîm (88), 3. el-Vâcid (14), 4. el-Mukaddim (184), 5. el-Muahhir (184), 6. ez-Zâhir (1106), 7. el-Müteâl (551), 8. el-Nâfi‘ (201).] [9]

Bismillahirrahmanirrahim

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Örn: Fakirlik, İman, Sıkıntılar için gibi ...
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 66
  Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 298
  Rahman : Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 258
  Rahim : Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
 • Çarşamba Günlük Zikir Sayısı: 90
  Melik [ Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 170
  Kuddus [ Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 131
  Selam [ Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren ]
 • Pazartesi Günlük Zikir Sayısı: 136
  Mü’min [ Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 145
  Müheymin [ Gözeten ve Koruyan ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 94
  Aziz [ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 206
  Cebbar [ Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 662
  Mütekkebbir [ Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 731
  Halik [ Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden. ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 213
  Bâri [ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan ]
 • Pazartesi Günlük Zikir Sayısı: 336
  Musavvir [ Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren ] / EL-MU’TÎ : [ Veren, ihsân eden ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 1281
  Gaffar [ Mağrifeti pek çok ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 306
  Kahhar [ Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 14
  Vehhab [ Her türlü nimeti devamlı bağışlayan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 308
  Rezzak [ Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden ]
 • Çarşamba Günlük Zikir Sayısı: 489
  Fettâh [ Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 150
  Alim [ Her şeyi çok iyi bilen ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 903
  Kâbid [ Sıkan, Daraltan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 72
  Bâsit [ Açan, Genişleten ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 1481
  Hafıd [ Yukardan aşağıya indiren alçaltan ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 351
  Râfi [ Yukarı kaldıran, yükselten ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 117
  Muiz [ İzzet veren, ağırlayan ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 770
  Müzil [ Zelil eden, alçaltan ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 180
  Semi [ Herşeyi iyi işiten ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 302
  Basir [ Her şeyi iyi gören ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 68
  Hakem [ Hükmeden, hakkı yerine getiren ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 104
  Adl [ Çok Adaletli ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 129
  Latif [ En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 812
  Habir [ Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 88
  Halim [ Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren ]
 • Çarşamba Günlük Zikir Sayısı: 1020
  Azim [ Çok Azametli ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 1286
  Ğafur [ Affı ve mağfireti pek çok ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 526
  Şekûr [ Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 110
  Aliyy [ Pek yüce, Pek yüksek ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 232
  Kebir [ En büyük, pek büyük ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 998
  Ya Hafız [ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 550
  Mukit [ Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 80
  Hasib [ Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 73
  Celil [ Celalet ve Ululuk sahibi ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 270
  Kerim [ Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 312
  Rakib [ Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 55
  Mücib [ Kendisine dua edenlerin isteklerini veren ]
 • Pazartesi Günlük Zikir Sayısı: 137
  Vâsi [ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 78
  Hakim [ Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli ]
 • Pazartesi Günlük Zikir Sayısı: 20
  Vedûd [ Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 57
  Mecid [ Şanı büyük ve yüksek ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 573
  Bâis [ Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 319
  Şehid [ Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 108
  Hakk [ Varlığı hiç değişmeden duran ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 66
  Vekil [ Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 117
  Kavi [ Pek Güçlü ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 500
  Metin [ Çok Sağlam ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 46
  Veli [ Sevdiği kullarının dostu ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 68
  Hamid [ Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 148
  Muhsi [ Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 56
  Mübdi [ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 124
  Muid [ Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 68
  Muhyi [ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 490
  Mümit [ Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 18
  Hay [ Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 156
  Kayyum [ Gökleri ve yeri, herşeyi tutan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 14
  Vacid [ İstediğini istediği anda bulan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 48
  Macid [ Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 19
  Vahid [ TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 134
  Samed [ İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 305
  Kadir [ İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 744
  Muktedir [ Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 184
  Mukaddim [ İstediğini ileri geçiren, öne alan ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 846
  Muaahhir [ İstediğini geri koyan, arkaya bırakan ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 37
  Evvel [ İLK ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 801
  Ahir [ SON ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 1106
  Zahir [ Herşeyde görünen aşikar ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 551
  Müta’ali [ Noksanlıklardan Münezzeh ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 62
  Bâtın [ Herşeyden gizli ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 47
  Vali [ Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 202
  Berr [ Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 409
  Tevvab [ Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 630
  Müntekim [ Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 156
  Afüvv [ Çok affeden ]
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 286
  Rauf [ Çok lütüfkar Çok esirgeyen ]
 • Çarşamba Günlük Zikir Sayısı: 212
  Malikül [ Mülkün ebedi sahibi ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 1098
  Zü’l Celali [ Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 209
  Muksit [ Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 114
  Cami [ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 1060
  Gani [ Çok zengin ve herşeyden müstağni ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 1100
  Muğni [ Dilediğini zengin kılan ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 161
  Mani [ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen ]
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 1001
  Darr [ Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 201
  Nafi [ Faydalı şeyleri yaratan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 256
  Nur [ Yol gösteren, aydınlatan ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 20
  Hadi [ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren ]
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 86
  Bedi [ Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 113
  Baki [ Varlığının sonu olmayan ]
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 707
  Varis [ Hakiki malik/sahibi olan ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 514
  Ya Reşid [ Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran ]
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 298
  Sabur [ Çok sabırlı ].