ESMÂ-ÜL HÜSNÂLAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Örn: Fakirlik, İman, Sıkıntılar için gibi ...
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 66
  Tüm isim ve sıfatlan kendinde toplayan yüce Allah'ın zatının, başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir.
  1
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 298
  Rahman : Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden
  2
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 258
  Rahim : Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.
  3
 • Çarşamba Günlük Zikir Sayısı: 90
  Melik [ Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı. ]
  4
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 170
  Kuddus [ Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz ]
  5
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 131
  Selam [ Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren ]
  6
 • Pazartesi Günlük Zikir Sayısı: 136
  Mü’min [ Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan ]
  7
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 145
  Müheymin [ Gözeten ve Koruyan ]
  8
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 94
  Aziz [ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip ]
  9
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 206
  Cebbar [ Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan ]
  10
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 662
  Mütekkebbir [ Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren ]
  11
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 731
  Halik [ Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden. ]
  12
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 213
  Bâri [ Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan ]
  13
 • Pazartesi Günlük Zikir Sayısı: 336
  Musavvir [ Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren ] / EL-MU’TÎ : [ Veren, ihsân eden ]
  14
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 1281
  Gaffar [ Mağrifeti pek çok ]
  15
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 306
  Kahhar [ Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan ]
  16
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 14
  Vehhab [ Her türlü nimeti devamlı bağışlayan ]
  17
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 308
  Rezzak [ Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden ]
  18
 • Çarşamba Günlük Zikir Sayısı: 489
  Fettâh [ Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran ]
  19
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 150
  Alim [ Her şeyi çok iyi bilen ]
  20
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 903
  Kâbid [ Sıkan, Daraltan ]
  21
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 72
  Bâsit [ Açan, Genişleten ]
  22
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 1481
  Hafıd [ Yukardan aşağıya indiren alçaltan ]
  23
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 351
  Râfi [ Yukarı kaldıran, yükselten ]
  24
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 117
  Muiz [ İzzet veren, ağırlayan ]
  25
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 770
  Müzil [ Zelil eden, alçaltan ]
  26
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 180
  Semi [ Herşeyi iyi işiten ]
  27
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 302
  Basir [ Her şeyi iyi gören ]
  28
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 68
  Hakem [ Hükmeden, hakkı yerine getiren ]
  29
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 104
  Adl [ Çok Adaletli ]
  30
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 129
  Latif [ En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran ]
  31
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 812
  Habir [ Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar ]
  32
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 88
  Halim [ Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren ]
  33
 • Çarşamba Günlük Zikir Sayısı: 1020
  Azim [ Çok Azametli ]
  34
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 1286
  Ğafur [ Affı ve mağfireti pek çok ]
  35
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 526
  Şekûr [ Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren ]
  36
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 110
  Aliyy [ Pek yüce, Pek yüksek ]
  37
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 232
  Kebir [ En büyük, pek büyük ]
  38
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 998
  Ya Hafız [ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan,herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan ]
  39
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 550
  Mukit [ Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren ]
  40
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 80
  Hasib [ Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği herşeyin hesabını bütün detayları ile bilen ]
  41
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 73
  Celil [ Celalet ve Ululuk sahibi ]
  42
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 270
  Kerim [ Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol ]
  43
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 312
  Rakib [ Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden ]
  44
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 55
  Mücib [ Kendisine dua edenlerin isteklerini veren ]
  45
 • Pazartesi Günlük Zikir Sayısı: 137
  Vâsi [ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekâr ]
  46
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 78
  Hakim [ Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli ]
  47
 • Pazartesi Günlük Zikir Sayısı: 20
  Vedûd [ Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan ]
  48
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 57
  Mecid [ Şanı büyük ve yüksek ]
  49
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 573
  Bâis [ Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran ]
  50
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 319
  Şehid [ Bütün zamanlarda ve her yerde hazır ve nazır ]
  51
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 108
  Hakk [ Varlığı hiç değişmeden duran ]
  52
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 66
  Vekil [ Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran ]
  53
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 117
  Kavi [ Pek Güçlü ]
  54
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 500
  Metin [ Çok Sağlam ]
  55
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 46
  Veli [ Sevdiği kullarının dostu ]
  56
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 68
  Hamid [ Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen ]
  57
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 148
  Muhsi [ Sonsuzda olsa tek tek herşeyin sayısını bilen ]
  58
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 56
  Mübdi [ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan ]
  59
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 124
  Muid [ Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan ]
  60
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 68
  Muhyi [ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren ]
  61
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 490
  Mümit [ Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan ]
  62
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 18
  Hay [ Diri, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten ]
  63
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 156
  Kayyum [ Gökleri ve yeri, herşeyi tutan ]
  64
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 14
  Vacid [ İstediğini istediği anda bulan ]
  65
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 48
  Macid [ Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok ]
  66
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 19
  Vahid [ TEK, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan ]
  67
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 134
  Samed [ İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci ]
  68
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 305
  Kadir [ İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten ]
  69
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 744
  Muktedir [ Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan ]
  70
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 184
  Mukaddim [ İstediğini ileri geçiren, öne alan ]
  71
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 846
  Muaahhir [ İstediğini geri koyan, arkaya bırakan ]
  72
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 37
  Evvel [ İLK ]
  73
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 801
  Ahir [ SON ]
  74
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 1106
  Zahir [ Herşeyde görünen aşikar ]
  75
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 551
  Müta’ali [ Noksanlıklardan Münezzeh ]
  76
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 62
  Bâtın [ Herşeyden gizli ]
  77
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 47
  Vali [ Kainatı ve her an olup biten herşeyi tedbir ve idare eden ]
  78
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 202
  Berr [ Yarattıklarına gereken nimetleri bahş eden ]
  79
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 409
  Tevvab [ Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan ]
  80
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 630
  Müntekim [ Suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran ]
  81
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 156
  Afüvv [ Çok affeden ]
  82
 • Cumartesi Günlük Zikir Sayısı: 286
  Rauf [ Çok lütüfkar Çok esirgeyen ]
  83
 • Çarşamba Günlük Zikir Sayısı: 212
  Malikül [ Mülkün ebedi sahibi ]
  84
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 1098
  Zü’l Celali [ Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi ]
  85
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 209
  Muksit [ Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan ]
  86
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 114
  Cami [ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan ]
  87
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 1060
  Gani [ Çok zengin ve herşeyden müstağni ]
  88
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 1100
  Muğni [ Dilediğini zengin kılan ]
  89
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 161
  Mani [ Birşeyin meydana gelmesine izin vermeyen ]
  90
 • Salı Günlük Zikir Sayısı: 1001
  Darr [ Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan ]
  91
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 201
  Nafi [ Faydalı şeyleri yaratan ]
  92
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 256
  Nur [ Yol gösteren, aydınlatan ]
  93
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 20
  Hadi [ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren ]
  94
 • Perşembe Günlük Zikir Sayısı: 86
  Bedi [ Hayret verici şekilde alemleri yokdan var eden ]
  95
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 113
  Baki [ Varlığının sonu olmayan ]
  96
 • Cuma Günlük Zikir Sayısı: 707
  Varis [ Hakiki malik/sahibi olan ]
  97
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 514
  Ya Reşid [ Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran ]
  98
 • Pazar Günlük Zikir Sayısı: 298
  Sabur [ Çok sabırlı ].
  99