BORÇLARDAN KURTULMAK İÇİN OKUNAN DUA

Bismillahirrahmânirrahîm 

Allahümme faricel hemmi ve kaşifel ğammi müciybe da'vetil muddarriyne rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma ente terhamüni ferhamni bi rahmetin tuğniyni biha an rahmeti men sivake. 

 • Sıkıntılı veya borçlu " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse Allahü teâlâ işini kolaylastirir.
 • Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) 
 • Hergün salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
 • Her gece yatarken " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir.
 • Korkan biri " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."
 • Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür.
 • Sabah-aksam " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.
 • Sabah-aksam " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.
 • Sabah-aksam " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir. ("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur. Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.")
 • Sabah-aksam " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
 • Yataga girince " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur. Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir.
 • Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir.
 • Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir.
 • Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
 • Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.
 • Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.
 • Yatarken okunacak dua “ Allahümme bismike emüyü ve ahyâ .” ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz.")
 • Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir.