Cuma Günü Yapılacak Dualar, cuma gecesi okunacak dualar, cuma günü gecesi yapılacak ibadetler

Cuma Günü Yapılacak Dualar, cuma gecesi okunacak dualar, cuma günü gecesi yapılacak ibadetler, derlenmiş cuma günü ibadetleri, cuma günü amelleri, cuma gecesi dua, cuma gecesi yapilacaklar, perşembe gecesi yapılacak ibadetler, cuma günü duhan suresi

62/CUMA-9: Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey'a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn(ta'lemûne).

Manası : Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler)! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman (çağrıldığınız zaman) hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu, sizin için daha hayırlıdır, keşke bilseniz.

Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir. (Dürr-ül-muhtar) 

Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir) buyuruldu. (Ebuş-şeyh) 

Perşembe günü de tırnak kesilebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.) [Deylemi] 

(Cumaya perşembe gününden hazırlanın!) [Hatib] 

(Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.) [Buhari]

Her Cuma Sabah Namazından sonra 100 Salavat-ı Şerife Okunursa Allahü Teala 100 Muradını Kabul Eder.70 i Gecikmeli Ahirete Kalabilir 30 u Peşin Der.

Bu Her Gün için Geçerlidir. Ya da Ebu Reyn den bir Hadisi Şerife göre de Cuma Günü İkindi namazından Sonra Salavat

" Allahümme Salli Alen Nebiyyil Ümmiyyil ve Ala Aliyil ve Sellim ve Teslima"

Cuma sabahı Üç istiğfar okumak

Sual: S. Ebediyye’deki hadis-i şerifte, ( Cuma günü sabah namazından önce, üç kere “Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh” okuyanın, kendinin, ana ve babasının bütün günahları affolur )

CEVHERETİL KEMAL SIĞASI

GÜNLÜK OKUNACAK SURELER

Keyf Suresini Mutlaka Okuyun

Cuma Günün Esma-ül Hüsnaları İçin Tıklayın

Cuma günleri şunları da yapmak iyi olur:

 • Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istiğfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)
 • Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)
 • Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.
 • Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.
 • Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.
 • Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]
 • Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:  (Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]
 • Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.) [Deylemi]
 • Cuma günleri ve her gün şu (istiğfar duası)nı çok okumalıdır: 
 • (Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!)
 • Kadın okursa, zevceti yerine zevci ve ebeveyha yerine, ebeveyhi demelidir.
 • İkindiden sonra, seccade üzerinde elinden geldiği kadar, (ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi, ya Kadir) demeli, sonra dua etmelidir.
 • Dinimizde cuma günü’nün önemi çok büyüktür.Cuma günü müslümanların bayramıdır.onun için özellikle cuma günleri,duaya,kur’an okumaya,hacetlerimizi istemeye dikkat edelim.
 • Cuma günü ikindi  namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin.Dua edin.
 • Cuma günü“La İlahe İlla ente Ya Hannanü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard.” bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.
 • Cuma günü bol bol salavat getirin.
 • Cuma günü ikindi namazından sonra“YA ALLAH,YA RAHMAN,YA RAHİM,YA KAVİY,YA KADİR”  söyleyebildiğin kadar,seccade de oturarak söyle.
 • cuma günü gecesi yapılacak ibadetler, cuma gecesi okunacak dualar, cuma gecesi ibadetleri, Cuma gecesi yapılacak ibadetler
 • İbni Abbas'dan rivayet edildiğine göre Rasullulah (aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
 • Cuma gecesi veya günü YASİN ve SAFFAT surelerini okuyan kişiye Allahu Teala hz. dilediklerini verir.
 • Her kim cuma gecesi Bakara ve Ali İmran surelerini okursa, onu yedinci kat gökle,yedinci kat yer arası kadar sevap verilir. (suyuti)
 • EBU HUR EYRE den rivayetle: Cuma gecesi DUHAN suresini okuyan, sabaha affolunmuş olarak çıkar.(tirmizi)
 • EBU UMAMEDEN RİVAYETLE:"Her kim cuma gecesi veya günü DUHAN süresini okursa ,Allahu Teala kendisine cennette bir köşk yapar.

SAİD EL HUDRİ R.A dan rivayetle:

"Her kim cuma gecesi kehf suresini okursa, kendisiyle Kabe arası o kişi için nur gibi parlar."

Enes radıyuallah anh dan rivayet edildiğine göre, cuma gününde ve gecesinde bana çok salat okuyun böyle yapana kıyamet gününde şahit ve şefaatçi olacağım."(beyhaki)

 • 1) ibni Ömer (ra) rivayetile bildirildigi uzre,"cuma gunu veya gecesi 'sure-i kehf'okumak çok sevaptir.2 cuma arasinfaki hatalarin affolur ve fitnelerden korur.okuyan için semaya nur yukselir"  Yine bu surenin fazileti hakkinda muslim ve taberani'nin rivayetiyle efendimiz (asm) şöyle buyurmustur; "Azamet ve fazilet bakimindan yerle gok arasini dolduran sureyi size haber vereyim mi? O ' kehf ' suresidir..." "Basindan 10 ayet okumanin çok buyuk sevabi vardir.onu ezberleyip okumaya devam eden,deccalin fitnesinden korunmustur"(muslim)

"Kim kehf suresi'nin sonundan 10 ayet okursa,deccal çiksa ona zarari dokunmaz"(taberânî)

 • 2) Ebû Hureyre(ra) rivayetiyle peygamber (asm)soyle buyurur; "Her kim cuma gecesi 'Duhan' suresi okursa gunahlari bagislanir" Baska bir hadiste de"her gece okuyan için 70 bin melek istigfar eder" buyurmustur peygamber (asm).
 • 3)Hadis-i serifte "hz.peygamber (as)'secde' ve 'mulk' u okumadan uyumazdi.kurtariciniz olan 'secde suresi'ni okuyunuz"diye buyrulmustur (suyuti)
 • 4)"Cuma gecesi ve cuma gunleri "kiyamet" suresini okuyan,ahiret ve kiyamet zorluklarindan kurtulur" buyrulmustur. (bknz.surelerin fazileti:Yusuf Tavasli)
 • 5) Peygamber (as)"her kim bana cuma gecesi 100,cuma gunu de 100 salavat getirirse ,baska bi hadiste 'cuma gunu bana 1000 salavat getirirse' dunyadayken cennetteki yerini gormeden olmez" buyurur.(enes b.malik-(ra)-ve birçok sahabe rivayet etmistir)
 • 6)Yine Ebû Hureyre ve Enes b.malik rivayetiyle"cuma gecesi aksamla yatsi arasi 2 rek'at "salatu'l-valideyn"namazi kimak,sevabini anne ve babaya bagislamak onlarin hakkini odemis gibi sevaba denktir."buyrulmustur..

Allah cumanızı mübarek etsin,dualarınızı kabul etsin.