Duaların kabul olacağı vakitler ( Hadisi Şeriflere Göre )

Bir Müslüman her istediği vakit Rabb'ine dua edebilir, fakat duanın özellikle kabul olunacağına dair vakitler bulunmaktadır. Bilhassa bu vakitlerde dua etmek tavsiye edilmiştir... 

Allah'a Dua Ederken O 'nun isimleriyle Yani ESMÂ-ÜL HÜSNÂ ' lar ile Dua Ediniz. Rabbim diyor ki :

A'raf Suresi 180. Ayet

Ve lillahil esmaül husna fed'uhü biha ve zerullezine yülhidune fi esmail seyüczevne ma kanu ya'melun

Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhidleri (inkârcıları) terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler.

Hadisi Şeriflere Göre Duaların kabul saatleri

1- Gecenin son üçte birinde

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:

– Hangi dua daha çok kabul edilir? diye sordular.

– “Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua” buyurdu. [Tirmizî, Daavât 79]

2- Ezan okunurken

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“İki şey vardır, asla reddedilmezler: Ezan esnasında yapılan dua ile, insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua.” [Muvatta, Nidâ 7, (1, 70)]

3- Ezan ile kamet arasında

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddedilmez.” [Ebû Dâvûd, Salât 35]

4- Secdede

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte bu sebeple secdede çok dua etmeye bakın!” [Müslim, Salât 215]

*Hanefilere göre bir kimsenin namazı esnasında insanların alalade sözlerine benzeyen sözler ile dua etmesi caiz değildir. Mesela “Allah’ım bana şunu ver, bunu ver.” demek gibi. Yahut insanlardan elde edilmesi mümkün olmayan: “Allah’ım bana falanca hanımı ver.” demek gibi. Bu tahrimen mekruhtur.

Hanefiler bu konuda şu hadise dayanmaktadır:

“Bu namazda insanların sözlerinden bir şey söylemek caiz olmaz. Namaz ancak bir tesbih, tekbir ve Kur’an okumaktır.” (Müsned, 5/447-448; Nesaî, Sehv, 20; bk. Müslim, Mesâcid, 35; Ebû Dâvûd, Salât, 174)

5- Farz namazlardan sonra

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:

– Hangi dua daha çok kabul edilir? diye sordular.

– “Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua” buyurdu. [Tirmizî, Daavât 79]

6- Yağmur yağarken

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslüman kişi için üç vakit vardır, onlarda dua ederse, sıla-i rahmi kıran ve günah olan bir şey taleb etmedikçe, kendisine mutlaka icabet edilir:  Namaz için müezzin ezan okurken susuncaya kadar, savaşta iki saf karşılaşınca Allah aralarında hükmedinceye kadar, yağmur yağarken kesilinceye kadar.” [İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:6/524]

7- Yolculukta iken

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır:

Mazlumun duası; misafirin duası; babanın çocuğuna duası.” [Ebû Dâvûd, Vitr 29]

*Allah katında makbul dualardan üç tanesine işaret eden hadisimizin Riyazüs Salihin’de Yolculukda Dua bölümünde zikredilmesi, misafirin duası ile ilgili kısmından dolayıdır.

8- Ramazan ayında

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ramazan`ın ilk gecesinde Cennet kapıları açılır. Her gece sabaha kadar bir münadi seslenir: Günahlarının affedilmesi için istiğfar eden yok mu? Tevbe eden yok mu? Allah tevbesini kabul buyursun. Dua eden yok mu? Cevap verilsin. Kendisi için bir şey isteyen yok mu? isteği hemen karşılansın.” [Müsned, 4:22]

9- İftar ederken

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Oruçlunun iftar vaktindeki duası reddedilmez.” [Tirmizi,Daavat,129]

Unutmayınız!

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah’a dua eden herkese Allah icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur, yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun.” [Buhârî, Daavât, 22]