Evliyaların Dilek Duası (Dikkat Çok Kuvvetli Duadır Okurken Dikkatli ve Ciddi Okuyun )

Bismillâhirrahmânirrahîm

  • Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
  • Allahümme innî es'elüke yâ kadîmü
  • yâ dâimü
  • yâ vitru
  • yâ ehadü
  • yâ samedü
  • yâ hayyü yâ kayyûmü
  • yâ zel celâli vel ikram
  • fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

İsa (A.S.) bu mübarek duayı okur, ölüleri diriltirdi. Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir. Cenabı Hakkın velî kullarından olan Süleyman bin Mukatil hazretleri şöyle buyurmaktadır:

Süleyman bin MukatiPe bu dua hakkında ;

"Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra 7-14 veya 21 gün boyunca yüz kez okuyup Cenabı Haktan dilekte bulunur da Allah onun dileğini vermezse ben Süleyman bin MukatiPe lanet eylesin " demiştir. Öyle ise bu duayı hiç tereddüt etmeden içten, samimiyetle okuyup Cenabı Hakka tevekkül etmeliyiz.