Hz. Ali Hadisi şerifi size öyle bir zaman gelecek ki ...

Şu On Beş Şeyi Yapınca Ümmetin Başına Gelecek Büyük Belâ !

Hz. Ali (r.a) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.v) bir gün:

“Ümmetim on beş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belânın gelmesi vâcip olur!”

buyurmuşlardı.

Yanındakiler:

–Ey Allâh’ın Rasûlü! Bunlar nelerdir ?

diye sordular.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz şöyle sıraladı:

 • 1. Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında)tedâvül eden bir metâ haline geldiği,
 • 2. Emânet ganîmet gibi görülüp hıyânet edildiği,
 • 3. Zekât, ibadet olarak görülmeyip büyük bir yük ve angarya olarak görüldüğü,
 • 4. Kişi, (gayr-i meşrû işlerde) kadınına itaat ettiği,
 • 5. Kişi, annesine karşı itaatsizlikte bulunduğu,
 • 6-7. Kişi, arkadaşına iyilikte bulunduğu hâlde babasına kaba davrandığı,
 • 8. Mescidlerde sesler yükseldiği (huşû kaybolduğu),
 • 9. Bir milletin idârecisi en alçakları olduğu,
 • 10. Bir kişiye şerrinden korkularak hürmet edildiği,
 • 11. Çeşitli isimlerle îmâl edilen içkilerin serbestçe içildiği,
 • 12. İpek elbiselerin erkekler tarafından giyildiği,
 • 13-14. (San’at, bale, konser gibi çeşitli adlar altında; bar, gazino ve benzeri salonlarda ve hatta televizyon ve filim gibi çeşitli vasıtalarla yaygın şekilde) şarkıcı kadınlar ve çalgı aletlerine alâka arttığı;
 • 15. Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere lânet ettiği zaman,

İşte o zaman artık kızıl rüzgârı, yere batışı veya domuz ve maymunlara çevrilmeyi[1], zelzeleyi ve gökten taş yağmasını bekleyin. Ondan sonra birbiri ardınca pek çok alâmetler zuhûr eder ve bunlar ipi kopan eski bir gerdanlığın ard arda düşen taneleri gibi birbirini tâkip ederler.”[2]

Dipnotlar: [1] Tirmizi, Fiten 38/2210. [2] Tirmizi, Fiten 38/2211.