MUHAMMED SIDDIK HEKİM (Siirt’li Hafız Efendi)

1921 – Siirt’te doğdu, çok küçük yaşta; 6 yaşında ama bir hafızdan dilden hıfzına başladı, 9 yaşında hıfzını bitirdi. Siirt’in en meşhur Anadolu erenlerinin büyüklerinden Şeyh Muhammed Fürsefi (Hazin) oğlu Şeyh Alaaddin Aydın’dan feyz ve icazet alarak, Şeyhi’nin işaretiyle 1947 yılında Antalya’nın ilçesi, şirin ve bereketli belde Kumluca’ya gönderilmiştir. 1948’de Kumluca’ya imam hatip olarak gelmiş; 3 senesi fahri, 9 senesi de resmi imamlık yapmış, hiç maaş almamıştır. Maaşını camii cemiyetine ya da müezzinlik yapan, kendi bulunmadığında imamlık yapan Osman Yavuz hocaya vermiştir.

Kumlucalı onu bizim hafız, bizim SİİRT’li hafız diye bağrına basmıştır. 1960 yılında Antalya’ya yerleşmiş, ilim, irşad sohbetine Antalya’nın meşhur yivli minare dergâhında senelerce devam etmiştir. Sohbetine devrin Diyanet İşleri Başkanları da zaman zaman iştirak etmiştir. İbrahim Elmalılı, Süleyman Ateş, Diyanetin güzide müfettişleri Din işleri Yüksek Kurulu üyeleri de zaman zaman katılmışlardır. İlerlemiş yaşına rağmen bu ilim ve irşad işine devam etmektedir. Fırka-ı Naciye isimli iki cilt, bir de Şeriat, Tarikat ve Hakikat adlı üç güzide eseri vardır. Bu KIRK HADİS’de bir hatıra olsun diye kasete okunmuş oradan kaleme alınmıştır.

Yüce Resül Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’nın doğum günü anısına uzaktan yakından merasimimizi şereflendiren aziz misafirlerimize mübarek Hocamızın bir hediyesi olarak takdim ediyoruz.

Fırka-i Naciye İlim, Kültür ve Araştırma Derneği Kumluca / Antalya