Talha ve Zübeyr Hz. Ali'ye biatlerini bozarak Basra'ya kaç­tılar. Hz. Hasan babasına onların ardından gitmemesini ve onlarla savaşmamasını söyleyince söyle buyurdu:

-Hz. Ali'nin (a.s) mazlumiyeti ve bilinci
Talha ve Zübeyr Hz. Ali'ye biatlerini bozarak Basra'ya kaç­tılar. Hz. Hasan babasına onların ardından gitmemesini ve onlarla savaşmamasını söyleyince söyle buyurdu:
Vallahi ben yuvasında uyuyan sırtlana benzemem.([1]) Onu gözetleyen avcı (yuvadan çıkarmak için herhangi bir şeyle yavaşça) yere vurarak (onu sesin peşice yuvadan çıkartır,) yakalar ve hileyle aldatır. Ben ise hayatta olduğum müddetçe hakka yönelenlerle birlikte, ondan yüz çeviren­lerin; itaatkâr ve söz dinleyenlerle birlikte, isyan edenler ve haktan şek edenlerin üzerine yürür ve onları bulduğum yerde vururum. Vallahi Allah elçisini katına aldığı zaman­dan bu güne dek, hakkımdan mahrum olmuş, hakkımı elde etmekten men edilmiş, işlerimde yalnız bırakılmıştım.
[1]- Bu cümle Arapça'da bir deyimdir. İşlerinden gafil olan kim­seler için kullanılır.