Zilhicce Ayı İçin Tavsiye Edilen 5 Zikir, zilhicce ayı zikirleri ve anlamları

Kur'an-ı Kerim'de Fecr Suresi'nin başında, "On geceye yemin olsun ki ?" ifadeleriyle bahsedilen bu on gecenin ne muazzam bir hazine olduğunu ne yazık ki hakkıyla bilemiyoruz. Bazı kaynaklarda bu on gecenin Ramazan'ın son on günü veya Muharrem'in onuncu gününe (Aşure Gününe) kadar olan on gün olduğu kayıtlı olsa da genel görüş ve kabul, bu mübarek on günün Zilhicce ayının ilk on günü olduğudur.

Yani her senenin Kurban Bayramından önceki ilk dokuz günü ve Kurban bayramı günü olmak üzere tam "on gün" ...

KURBAN BAYRAMI GECESİ NAMAZI İÇİN TIKLAYIN ( ABDULKADİR GEYLANİ )

Zilhicce Ayının Başındaki ilk 10 gün içinde Kılınacak Çok Faziletli Bir Namaz:

4 Rekatlık Bir Namaz Kılınır ve Her Rekatında

  • 1 Fatiha Suresi
  • 1 Felak Suresi
  • 1 Nas Suresi
  • 3 İhlas Suresi
  • 1 Ayetel Kürsi Suresi

Okunur ve Ardından da Namaz bittikten sonra, ellerini açmalı ve şöyle dua etmelidir:

“İzzet ve Ceberut sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Kudret ve melekût sahibi Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Ölümü olmayan diri Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisinden başka ilâh yoktur; öldürür ve diriltir. Kulların ve ülkelerin Rabbi olan Allah (cc), noksan sıfatlardan münezzehtir. Çokça temiz mübarek bir şekilde, her hal ü kârda Allah'a (cc) hamdolsun. Allah (cc) büyükler büyüğüdür. Rabbimizin şanı yücedir; ilmi ve kudreti her yerde geçerlidir.”

Bundan sonra, ne dileği var ise dilemelidir, böyle eden kimseye; Allah (cc) Beytini (Kabe-i Muazzama’yı) ve Peygamber’in (asm) kabrini ziyaret eden, Allah (cc) yolunda cihat eden kimsenin sevabını verir.

Allah-ü Taâlâ'dan ne gibi bir dilekte bulunur ise Allah (cc), onu kendisine ihsan eyler. Bir kimse, o on gecelerin her birinde, bu namazı tek tek kılar ise, Allah (cc) onu en yüksek Firdevs Cennetine koyar. O kimsenin her kötülüğü silinir ve kendisine şöyle denir:

“Yeniden iyi şeyler yapmaya başla.”

Arefe günü geldiği zaman, bir kimse onun gündüzünü oruçlu geçirir de; gecesinde de anlatılan namazı kılar ise, bu anlatılan duayı da okuyarak Allah’ın (cc) huzurunda ağlayarak yalvarır ise, Allah (cc) meleklerine şöyle buyurur:

“Ey meleklerim şahit olun; bu kulumu bağışladım, hac edenlerin sevabına da ortak ettim.”

Resulullah (asm) Efendimiz daha sonra şöyle buyurdu:

“Kıldığı namazdan ve ettiği duadan dolayı, Allah (cc) bu kuluna ettiği ihsanı melekler duyunca sevinir ve birbirlerine müjdelerler.” (Gunyet’üt Talibin_Abdül Kadir Geylani) 

100 er KERE OKUNACAK ZİKİRLER

Havariler, Hz. İsa ' ya ( Aleyhisselam ) Bu duaları okuyanların sevabı nedir diye sorduklarında Altta yazdığım faziletleri söylemiştir.

1- *Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît.biyedihil-hayr. Ve hüve alâ külli şey'in kadîr"

MANASI: Allahtan başka ilah yoktur. o tektir onun hiçbir ortağı yoktur mülk ona aittir hamd ona mahsustur,diriltir ve öldürür,tüm hayırlar onun kudret elindedir o herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Fazileti:  100 kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, yer halkından hiçbirine yazılmaz.O kul , kıyamet günü en fazla hasenenin sahibi olur.

2- *"Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ilâhen vâhiden sameden lem yettahiz sâhibeten ve lâ veleda" 

MANASI: Ben şahitlik ederimki Allahtan başka ilah yoktur,o tektir hiçbir ortağı yoktur,Tek bir ilahtır,herşey ona muhtaçtır o hiçkimseye muhtaç değildir hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.

Fazileti:  100 kere okuyana Allah-u Teala bir milyon hasene yazar, bir o kadar da günahlarını siler ve onun cennette derecesini on bin derece yükseltir.

3- *"Eşhedü en Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümît ve hüve hayyün lâ yemût biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr"

MANASI: Ben şehadet ederimki Allahu Teala’dan başka hiçbir İlah yoktur; Mülk o'nundur, hamd o'na mahsustur.O diriltir,o öldürür.Allah hiç ölmeyecek olan tek diridir.Bütün hayırlar onun dilemesiyledir.Ve o herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Fazileti: 100 kere okuyana Gökten yetmişbin melek gelir , elleri açık bir halde inerler ve bu zikiri yapanlara salat ve rahmet yağdırırlar.

4- *"Hasbiyallahu ve kefâ. Semi'allahu li-men deâ. Leyse verâ-Allahi muntehâ"

MANASI: Allah yeter artar.Allah dua edeni işitir.Allahtan gayrı varılacak yer yoktur.Dua edenin duasını kabul eder.Rızasını kazanmak için uğruna mücadele edilen tek ALLAH’DIR.

Fazileti: 100 kere okuyanı melek alıp , Melek alıp Rahman Te'ala'nın huzuruna koyar.Rahman Te'ala o anda o okuyana nazar buyurur.Allah-u Te'ala 'nın kendisine bir defa tecelli bulunduğu kişiyse asla bedbaht olmaz.

5- *"Allahumme lekel hamdu kema negu lu ve hayran mimma negulu , Allahumme leke salati ve nusuki ve mahya ya ve memati ve leke Rabbi turasi ,Allahumme inni euzu bike min azabil-kabri ve min şetetil-emr,Allahumme inni es eluke min hayri ma tecri bihirrihu."

MANASI: Ey Allah senin buyurduğun gibi hamdler sana mahsustur.Bizim hamdimiz sana yakışmıyor.Sen kendini nasıl biliyorsan senin istediğin gibi hamd sana olsun.Bizim dediklerimizden daha hayırlı hamdler sana olsun.Biz nimetinin kadrini bilemiyoruz.Azametini takdir edemiyoruz.Ya Rabbi namazım,kurbanım,hayatım,ölümüm her şeyim sana ait.Ne İbadet yapıyorsam senin yardımınla yapıyorum.Yarabbi ne bırakıyorsam sana aittir.ben faniyim.Ya Rabbi kabir azabından sana sığınıyorum.Ya Rabbi dağınık işlerden sana sığınıyorum.Ya Rabbi kalbimi ve aklımı sende topla, rızanda topla.Ya Rabbi rüzgarın getirdiği felaketlerden sana sığınıyorum.

Fazileti:  Hz.İsa ' ya sorulduğunda açıklayamacağını söylemiştir.